Logo webu
Klub "Suchý zip", alias "Sucháč" vznikl v září 2012 jako klub pro kluky a holky ve věku 11-18 let s tím, že převážná většina členů je ve věku 11-14 let. Scházíme se každý pátek a společně hrajeme hry, mluvíme o tom, co kluky a holky zajímá a tu a tam vyjedeme někam na výlet třeba na víkend. Naším cílem je vytvořit dobrou partu kluků a holek, kde se bude každý jednotlivec cítit dobře a předat nové generaci to, co jsme my sami přijali - živého Ježíše Krista.


Činnost klubu Suchý zip, probíhala v roce 2017 za finanční podpory magistrátu města Mladá Boleslav.

Takhle nějak vypadáme


© Sbor Jednoty bratrské v Mladé Boleslavi 2021