Logo webu
Banner nadace

Zaspaný spolek Slánka byl založen v listopadu 2002.Důvodem pro jeho založení byl další rozvoj aktivit, které již fungovaly při sboru Jednoty bratrské v Mladé Boleslavi. A to zejména přednášková činnost na základních a středních školách.

„Ukazujeme směr mladé generaci“ – nabídka komplexního programu pro ZŠ

5. ročník ZŠ
Jsem originál - Program cílí na uvědomění si vlastní hodnoty, podporu zdravého sebevědomí a uchopování respektu vůči ostatním v kolektivu.
Kyber džungle - Program se věnuje současnému pojetí kyberprostoru. Žáci jsou ve skupinové práci vedeni k uvědomění vlivu internetu a jeho výhod i nevýhod. Program dále reaguje na problematiku pohybu na sociálních sítích. Věnuje se závislosti na hrách a online gambling adekvátně k věku žáků.

6. ročník ZŠ
Legální drogy - Program je zaměřen na prevenci závislosti na tabákových výrobcích a alkoholu
Puberťáci - Program je cílen na posílení zdravého sebevědomí žáků a uvědomění vlastní hodnoty v období dospívání.

7. ročník ZŠ
Mediální chaos - Program se zabývá problematikou formování osobnosti masivním vlivem médií a zvláště PC, vliv sociálních sítí, závislost na internetu, spolehlivost a třídění informací, důraz na ochranu soukromí na internetu.
Krása - Program se zabývá problematikou pojetí vlastní krásy a sebepřijetí

8. ročník ZŠ
(Ne) legální drogy - Program je zaměřen na prevenci užívání návykových, omamných a psychotropních látek a experimentování s nimi. Program vysvětluje vznik a závažnost závislosti a působí na postoje žáků v této oblasti.
Sexualita - Program se věnuje tématu sexuality jako důležité součásti lidského života.

9. ročník ZŠ
Rizika sexu - Program formuje postoje žáků k odpovědnému jednání v sexuální oblasti, je zaměřen na prevenci předčasného či nechtěného těhotenství a prevenci nákazy pohlavně přenosnými nemocemi.
Extremismus - Program se zabývá vlivem stereotypů a vznikem extrémního chování, také žákům přibližuje politické spektrum společnosti.

Nabídka přednášek pro SŠ

Drogy
Extremismus
Adaptační program pro SŠ

Kontakt

Mgr. Miloslav Fanta – jednatel spolku
mobil: 604 875 597
e-mail: m.fanta[at]centrum[dot]cz

Ing. Jaroslav Zajíček – předseda spolku
mobil: 603 830 572
e-mail: Slanka.info[at]gmail[dot]com

Jaromím Babka – odborný lektor
mobil: 731 635 530
e-mail: slanka.prednasky[at]gmail[dot]com

www.slanka.cz
© Sbor Jednoty bratrské v Mladé Boleslavi 2020