Logo webu
Práce s dětmi a mládeží v Mnichově Hradišti se datuje od roku 1999 a stále se rozvíjí.
V současné době se zde uskutečňují tyto aktivity:

Klub pro děti (vedoucí: Petr Novák)

Klub již pracuje 15 let. Setkává se zde asi 25 dětí ve věku 6 až 13 let. Klub se schází jednou týdně ve středu v pronajaté učebně na základní škole. Vedoucí na klubu nezajišťují jen náplň volného času dětí, ale snaží se jim předat morální hodnoty vycházející z křesťanství.
Dvakrát do roka pořádáme na klubu narozeninovou párty.

Pruzkumnici

Klub Průzkumníci (vedoucí: Jan Pleva, Dana Nováková)


Klub vznikl v roce 2012 a pracuje s náctiletými dětmi. Průzkumníci navazují na klub pro děti, kde někteří z nich i aktivně pomáhají. Program je zaměřen na aktuální potřeby této věkové kategorie. Pravidelně jedenkrát za rok klub připraví větší hru (Vyzvědači, Mixher, aj.) na které pozve kamarády z okolních měst.
Truhlářský klub (vedoucí: Petr Novák)

Klub se schází dvakrát týdně v domě u rodiny Nováků. Chodí sem celkem kolem 20-ti dětí. Na klubu se děti učí pracovat se dřevem, obrábět ho, natírat, spojovat, … klub vznikl již před několika lety, kdy začal Petr Novák brát k sobě domů děti z ulice a vymýšlet jim zábavu, aby měly co dělat. Děti se učí nejen manuální zručnosti, trpělivosti, ale i křesťanským postojům ve vztazích.
Novinkou v posledních letech je výroba pohyblivého Betléma, který děti představily na výstavě Betlémů v muzeu na zámku a také vánočním jarmarku. Postupně se tento Betlém rozšiřuje o známé budovy a postavy z Mnichova Hradiště.
Klub1 Klub2 Klub3
© Sbor Jednoty bratrské v Mladé Boleslavi 2018