Logo webu
Do sboru Jednoty bratrské v Mladé Boleslavi chodí desítky dětí, nejen z věřících rodin. Mimo pravidelných nedělních klubů pro děti během roku připravujeme ve spolupráci s Rodinným centrem Dům výlety, výjezdy, nocování ve sboru, soutěžní odpoledne pro rodiny. Již pravidelně nacvičujeme Vánoční slavnost, do které se zapojí všechny děti od těch nejmenších až po mládežníky.
O prázdninách organizujeme stanový tábor pro školní děti a na konci prázdnin příměstský tábor ve spolupráci se zapsaným spolkem Slánka.
Všechna nedělní setkání začínají v loutkovém sále Domu kultury od 9:30 hodin, v 10 hodin se pak děti s vedoucími přesouvají do sborové budovy (kromě nejmenších).
pravidelné nedělní kluby:
Mala nedelka

Nejmenší nedělní klub


Nejmenší nedělní klub je určen pro děti ve věku přibližně 2 – 4 roky. Program bývá krátký a jednoduchý. Pokaždé si povídáme, vyrábíme, zpíváme, svačíme, hrajeme si a učíme se půjčovat si hračky. Děti se postupně učí umět nějakou dobu tiše sedět a dávat pozor…není to vždy tak jednoduché, jak by se zdálo. Pro nás dospělé je důležité, aby bylo dětem dobře a vnímaly skrze nás Boží lásku.
Klub probíhá v malé místnosti v zákulisí loutkového sálu v DK. Dětem se věnují 4 dvojice vedoucích, které si připravují programy na téma Co Bůh stvořil, Narození Ježíše, Pane Ježíši, děkuji Ti za…aj.Stredni nedelka

Střední nedělní klub


Tento klub je určen pro předškolní děti ve věku 4-6 let. S dětmi je vždy dvojice vedoucích. Programy jsou jednoduché a pestré. Naším cílem je, aby se dětem v neděli ve sboru líbilo, navazovaly dobré vztahy se svými vrstevníky a přijímaly Boží pravdy a Boží lásku.


Velka nedelka

Velký nedělní klub:


Klub je určen pro školní děti 1. – 4. třída. Jde o skupinu kolem dvanícti dětí, které se pravidelně věnují tři dvojice vedoucích. Nedělní program je přizpůsoben této věkové kategorii. Během neděle povídáme na dané téma. Několik příkladů z minulých let: Příběhy Starého zákona; Námořnická akademie – děti se učily nejen námořnické dovednosti, ale hlavně jsme zjišťovali, jaký má mít námořník charakter; Jaký je Bůh; Hrdinové víry – životní příběhy skutečných lidí; Kristýnčina postýlka – program podle stejnojmenné knihy pro děti. Dále hrajeme hry, vyrábíme, děkujeme Bohu za to, co pro nás dělá.
Během roku organizujeme jednorázové akce, výlety a výjezdy či přespání ve sborové budově.


NEJ-klub:


Na NEJ-klub chodí kluci a holky od páté třídy. Ve školním roce 2015-2016 to je okolo devíti dětí. Jim se věnují 4 vedoucí. Protože tito starší školáci již přicházejí do věku, kdy se v jejich životech objevují první rozcestí, chceme jim být pomocí k nalezení těch nejlepších cest – těch Božích. Modlíme se, hledáme, co nám chce Bůh sdělit skrze biblické příběhy, hrajeme hry, navazujeme vztahy, pořádáme akce, apod.
© Sbor Jednoty bratrské v Mladé Boleslavi 2019